Aquapark Poprad (súťaž)

V rámci nerealizovaného súťažného návrhu (vyzvaná súťaž) je výstavba Aquaparku situovaná v náväznosti na už vybudované aktivity a pôvodnú krytú plaváreň s okolím v miestnej časti - Grébparku, ktorý sa nachádza v intraviláne mesta Poprad na sútoku rieky Poprad a Velického potoka a je dostatočne vzdialený od priemyselnej aj obytnej zóny.
Aquapark Poprad, ktorého hlavný funkčný celok tvorí Aquacentrum s liečebným a rehabilitačným komplexom doplňajú funkcie ubytovania, stravovací komplex, administratíva, konferenčné centrum, športové a zábavné centrum. Celý komplex uzatvárajú zo severnej časti areálu nízkopodlažné apartmánové domy a rozsiahlý zábavný park so športovými a hracími plochami. Súčasťou návrhu je zo západnej strany riešený aj peší prístup návštevníkov z centra mesta najkratšou trasou cez tzv. sezónný vstupný objekt.