Rekonštrukcia hotela LOMNICA (štúdia)

Spišská úverová banka v Levoči, ako jednu z prvých budov už v roku 1893 postavila hotel Tatranská Lomnica (Tátra-Lomnitz szálloda), ktorý dal aj názov novej osade. Poschodovú hrazdenú stavbu s prvkami eklekticizmu projektoval Gedeon Majunke. V hoteli bolo 28 izieb a veľká reštaurácia. Ide o súbor objektov zložený z pamiatkovo chráneného objektu bývalého hotela vrátane poschodovej prístavby hospodárskeho charakteru. Hlavný objekt je nepodpivničený so suterénom na teréne, zvýšeným prízemím, jedným ubytovacím podlažím a krovom, celkom trojpodlažný. Strecha je tvorená prienikom dvoch krovových konštrukcií. V čele objektu na úrovni 1.NP je vytvorená terasa. Návrh rešpektuje pôvodnú architektúru objektu a zachováva jeho pôvodnú funkciu, ako hotela s využitím 1.NP a podkrovia pre apartmánové ubytovanie v 15 apartmánov. V novej prístavbe hotela sú navrhnuté ďalšie ubytovacie priestory hotelového typu o počte 48 lôžok pre rekreáciu, školenia, semináre atď. s patričným atraktívnym zázemím. Situovanie hotela v priamom kontakte so stanicou autobusovej a železničnej dopravy vytvára veľmi dobré podmienky na znovuvytvorenie polyfunkčného centra Tatranskej Lomnice s atraktívnymi a osobitými prevádzkami, aké nie sú v okolitých objektoch.